Начало >> За нас
 
Мисия

История

Сертификати
КСБ (BСС)
Оперативна програма:

Иновации и конкурентоспособност

 
 


СТРОЙМОНТАЖ ЕООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-1435-C01 и изпълнява проект “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.
 

Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.077“ Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.


Целта на проектното предложение е постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
Ефектите, които се надяваме да постигнем с осигуряването на оперативен капитал са:


• Запазване и увеличаване на работните места
• Допълнителен ресурс за подпомагане на бизнеса ни
• Продължаване на дейността и след приключване на проекта
• Осигуряване на усещане за стабилност през следващите месеци в усложнена икономическа обстановка.


Общата стойност на проекта е в размер на 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално финансиране.
Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 11.05.2021 г.

 

 
Copyright © 1991 Stroymontaz ltd. All rights reserved.