Начало >> Дейности
>Промишлено строителство
 
>Гражданско строителство
 
>Антикорозионна защита

При работа в нефтопреработвателните и химическите производства, където има опасност от избухвания, са в сила специални правила по безопасност на труда, за чието спазване фирмата е разработила през годините вътрешни разпоредби.
Продуктопроводите за горива са неразделна част от нефтопреработвателните производства, както и от  терминалите за складиране и зареждане на горива. Компанията осигурява чрез своите партньори от Русия и Украйна тръби и фитинги от специализирани стомани до диаметър 24".
   
  ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО
   
 

"СТРОЙМОНТАЖ" осъществява проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване, производство на нестандартни метални конструкции и съоръжения,
и пълен инженеринг на обекти “до ключ” в областта на промишленото строителство, енергийното строителство, инженерната инфраструктура, петролната и химическата промишленост.

   
 

Производствената ориентация са причината, фирмата да присъства дългосрочно в изграждането и поддържането на рафинерии, петролни бази, помпени станции, продуктопроводи и други нефтопреработвателни и химически производства. 

 

 

 

Компанията разполага със специализирана техника и квалифициран персонал за изпълнение на всички СМР, свързани с изграждане на продуктопроводи с ниско и високо налягане: машини за крайцване, автоматични заваръчни станции, апарати за челно заваряване, системи за центроване на стоманени тръби и разнообразна механизация за полагане на тръбопроводи.

   
 

"СТРОЙМОНТАЖ" активно участва в реализацията на енергийните проекти в България. През годините компанията изпълнява разнообразни проекти в областта на електропреносните мрежи, съоръжения и оборудване - изграждане и реконструкция на електропроводи 6 - 110kV, изграждане и ремонт на подстанции 20 kV, автоматизация и управление на производствени процеси в нефтохимическата и хранително-вкусовата промишленост.

   
Copyright © 1991 Stroymontaz ltd. All rights reserved.