Начало >> Дейности>> АКЗ

Преизолация на продуктопровод от ПСБ Бургас до ПСБ Стара Загора

   
  Антикорозионни покрития
 

 

 

Антикорозионната защита е неделима част от строително-монтажната дейност на компанията. Целият процес, от очистването на металните повърхности до безвъздушното нанасяне на финишния слой, преминава под контрола на нашите специалисти.

   
 

"СТРОЙМОНТАЖ" е в състояние да предложи цялостни решения за антикорозионни покрития по тръбопроводи и метални повърхности. Комплексните услуги на компанията обхващат всички фази в областта:

  • оптимален избор на защитна система;

  • доставка на материали;

  • подготовката на повърхностите - дробеструене, водно бластиране , пясъкоструене;

  • безвъздушно боядисване;

  • извършване на контролни замервания;

  • корекции;

  • изолации и преизолации на подземни тръбопроводи;

 

Компанията предлага широка гама от епоксидни и полиуретанови покрития за енергетиката, нефтопреработвателната и химическата промишленост. 

Copyright © 1991 Stroymontaz ltd. All rights reserved.