Начало >> Дейности
>Промишлено строителство
 
>Гражданско строителство
 
>Антикорозионна защита

При работа в нефтопреработвателните и химическите производства, където има опасност от избухвания, са в сила специални правила по безопасност на труда, за чието спазване фирмата е разработила през годините вътрешни разпоредби.
Продуктопроводите за горива са неразделна част от нефтопреработвателните производства, както и от  терминалите за складиране и зареждане на горива. Компанията осигурява чрез своите партньори от Русия и Украйна тръби и фитинги от специализирани стомани до диаметър 24".
   
  ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО
   
 

"СТРОЙМОНТАЖ" осъществява проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване, производство на нестандартни метални конструкции и съоръжения,
и пълен инженеринг на обекти “до ключ” в областта на промишленото строителство, енергийното строителство, инженерната инфраструктура, петролната и химическата промишленост.

 

Производствената ориентация са причината, фирмата да присъства дългосрочно в изграждането и поддържането на рафинерии, петролни бази, помпени станции, продуктопроводи и други нефтопреработвателни и химически производства.

 

Повече информация>>

 
  ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО
   
 

През годините компанията изгражда редица проекти в сферата на гражданското строителство.

 

Eдно-фамилни и многофамилни жилищни, административни и обществени сгради, банкови офиси, складови стопанства;

 

Курортно строителство – изграждане на хотели, хотелски Spa комплекси в най-известните български черноморски курорти;

 

Повече информация>>

Copyright © 1991 Stroymontaz ltd. All rights reserved.