Имаме богат опит в областта на промишленото строителство, енергийното строителство, инженерната инфраструктура, петролната и химическата промишленост. През годините, компанията изпълнява множество проекти в областта на проектирането на административни сгради и банкови офиси, строителство, доставка и монтаж на специализирана и регулираща арматура, антикорозионни покрития, монтаж и демонтаж на различни системи за регнериране на парите, резервоари, тръбопроводи и много други!

Най-новите ни реализирани проекти

Депо Плевен

Депо Плевен – „РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ – ГР. ПЛЕВЕН – I ЕТАП“, възложител – Община

Повече информация

Спортна зала Белоградчик

Възложител: Община Белоградчик Спортна зала Белоградчик -„Извършване на строително-монтажни работи на следните обекти: „Реконструкция и модернизация на „Многофункционална спортна зала“ в УПИ VIII-1114, 1077, от

Повече информация

Обект Нови Пазар

Възложител: – Община Нови пазар „Закриване и рекапитулация на общинско депо за твърди битови отпадъци, генерирани на територията на Община Нови пазар“.

Повече информация

Обект Драгоман

Възложител: Община Драгоман „Реконструкция на съществуващ тласкателен водопровод от ПС „Неделище” I-ви подем до черпателен резервоар на ПС – II – ри подем за водоснабдяване

Повече информация