Последни новини

Реализиране на проект „Подобряване на условията на труд в „Строймонтаж ЕООД”

Реновиране на производствена база С реализирането на проект „Подобряване условията на труд в „Строймонтаж ЕООД””, се стремим да преодолеем редица проблеми и трудности, застрашаващи здравето

Повече информация

Строител на годината 2011

Строител на годината 2011 – Първа група: „Строежи от високото строителство“ Съгласно правилника на КСБ ОП-Пазарджик за провеждане на годишната класация „Строител на годината” за

Повече информация