Депо Плевен – „РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ – ГР. ПЛЕВЕН – I ЕТАП“, възложител – Община Плевен –снимки от сайта на страница новини.