Възложител: Община Пловдив

Блок – гр. Пловдив, ул. Дунав – Блок в град Пловдив – Проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по НПЕЕМЖС по 54 обособени позиции. За обособена позиция № 4 – Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр.Пловдив, бул.“Дунав“ № 34,36,38, район „Северен“.