Работно проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строителни дейности на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” за обособена позиция №1 – Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр.Пазарджик, ул.“Пловдивска“ № 27, № 29, № 31, № 33, № 35, № 37 и № 39