Строител на годината 2011 – Първа група: „Строежи от високото строителство“

Съгласно правилника на КСБ ОП-Пазарджик за провеждане на годишната класация „Строител на годината” за строители – членове на КСБ, вписани в Централния професионален регистър на строителя класирането се извършва по групи и раздели.