„СТРОЙМОНТАЖ“ осъществява проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване, производство на нестандартни метални конструкции и съоръжения, и пълен инженеринг на обекти “до ключ” в областта на промишленото строителство, енергийното строителство, инженерната инфраструктура, петролната и химическата промишленост. Производствената ориентация са причината, фирмата да присъства дългосрочно в изграждането и поддържането на рафинерии, петролни бази, помпени станции, продуктопроводи и други нефтопреработвателни и химически производства. Компанията разполага със специализирана техника и квалифициран персонал за изпълнение на всички СМР, свързани с изграждане на продуктопроводи с ниско и високо налягане: машини за крайцване, автоматични заваръчни станции, апарати за челно заваряване, системи за центроване на стоманени тръби и разнообразна механизация за полагане на тръбопроводи. „СТРОЙМОНТАЖ“ активно участва в реализацията на енергийните проекти в България. През годините компанията изпълнява разнообразни проекти в областта на електропреносните мрежи, съоръжения и оборудване – изграждане и реконструкция на електропроводи 6 – 110kV, изграждане и ремонт на подстанции 20 kV, автоматизация и управление на производствени процеси в нефтохимическата и хранително-вкусовата промишленост.