Фирмата разполага  с високопроизводителни специализирани машини за монтажни дейности и общостроителна техника – багери, челни товарачи, булдозери, самосвали, валяци, кранове и автокранове, компресори, заваръчни агрегати и дизелови електростанции

В областта на транспорта:

  1. Фирмата предлага транспорт на извънгабаритни, тежки товари и пътни превозни средства за цялата страна. Дейността се извършва със специализирани транспортни композиции от влекачи и транспортни лодки, оборудвани и предназначени за конкретната работа. За изпълнението на предлаганата услуга, фирмата разполага с необходимия обучен и инструктиран персонал от професионални водачи на МПС.
  2. Извършваме всички видове строителни изкопи, земекопни работи и изграждане нанасипи. Разполагаме с професионални тежки машини и оборудване, управлявани от висококвалифицирани специалисти с необходимия опит в изкопните и насипните работи.