Антикорозионната защита е неделима част от строително-монтажната дейност на компанията. Целият процес, от очистването на металните повърхности до безвъздушното нанасяне на финишния слой, преминава под контрола на нашите специалисти.

„СТРОЙМОНТАЖ“ е в състояние да предложи цялостни решения за антикорозионни покрития по тръбопроводи и метални повърхности. Комплексните услуги на компанията обхващат всички фази в областта:

  • Оптимален избор на защитна система;
  • Доставка на материали;
  • Подготовката на повърхностите – дробеструене, водно бластиране , пясъкоструене;
  • Безвъздушно боядисване;
  • Извършване на контролни замервания;
  • Корекции;
  • Изолации и преизолации на подземни тръбопроводи;

Компанията предлага широка гама от епоксидни и полиуретанови покрития за енергетиката, нефтопреработвателната и химическата промишленост.